Team Category: Sebeláska

Stepan Galdík

130+ odkoučovaných hodin

Mischel Vojnarová

Koučuje od roku 2021

Barbora Mlejnková

Koučuje od roku 2021

Roman Lejčko

Koučuje od roku 2017

Katka Fuljerová

Koučuje od roku 2020

Tomáš Féllinger

30+ odkoučovaných hodin

Barbora Hübschová

Koučuje od roku 2022

Veronika Daňková

Koučuje od roku 2020

Jiří Slováček

Koučuje od roku 2020

Lenka Kellnerová

Koučuje od roku 2019